Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Vào Ngày Mai

Thân gửi các anh hùng hào kiệt!
Ngày mai, Đại Hiệp Truyện xin gửi đến chư vị đại hiệp 8 sự kiện đặc biệt. Gia tăng lợi ích vận tiêu, giảm chân khí tinh tu, học chiêu thức, làm nhiệm vụ hàng ngày nhận nguyên liệu bộ đồ…Chư vị anh hùng đã sẵn sàng chưa?

Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Vào Ngày Mai - đại hiệp truyện

 

Sự kiện 1: Giảm Chân Khí Tinh Tu.

Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Vào Ngày Mai - đại hiệp truyện

Thời gian: từ 00:00 2013/03/21 đến 2013/03/22
Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động giảm 20% Chân Khí cần để Tinh Tu hảo hán.

 

Sự kiện 2: Giảm Chân Khí Học Chiêu Thức.

Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Vào Ngày Mai - đại hiệp truyện

Thời gian: từ 00:00 2013/03/21 đến 23:59 2013/03/22
Nội dung: Trong thời gian hoạt động, giảm 20% chân khí cần để nâng chiêu thức nhân vật.

 

Sự kiện 3: Vận Tiêu.

Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Vào Ngày Mai - đại hiệp truyện

Thời Gian: 00:00 2013/03/21 đến 23:59 2013/03/22
Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tăng thêm lợi ích khi vận tiêu.
Phần thưởng:

Màu Tiêu Xa Lợi Ích Gia Tăng
Lục, Trắng Tăng 20%
Lam Tăng 30%
Tím Tăng 40%
Cam Tăng 100%

Sự kiện 4: Thông Linh Ngọc Hộp.

Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Vào Ngày Mai - đại hiệp truyện

Thời gian: từ 00:00 2013/03/21 đến 23:59 2013/03/21

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, chư vị anh hùng có thể vào trong giao diện hoạt động, chọn hoạt động Thông Linh Ngọc Hộp để mua Thông Linh Ngọc Hộp. 1 Thông Linh Ngọc Hộp cần 30 Xu.

Lưu ý:

- Sử dụng Thông Linh Ngọc Hộp có thể nhận dị thú U Minh Huyền Xà, Dị Thú Kungfu Panda và Tàn Quyển Dị Thú.

- Có thể mua tối đa 1000 lần.

- Lưu ý thời gian hoạt động.

 

Sự kiện 5: Nhiệm Vụ Hằng Ngày.

Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Vào Ngày Mai - đại hiệp truyện

Thời gian: từ 00:00 2013/03/21 đến 23:59 2013/03/22
Nội dung: Trong thời gian hoạt động, chư vị anh hùng mỗi ngày hoàn thành đạt số lần nhất định có thể nhận thưởng.

Số lần nhiệm vụ

Phần thưởng

Hoàn thành 20 nhiệm vụ

Rương Mảnh Bộ Đồ*1

Rương Thiết Thạch*2

Hoàn thành 35 nhiệm vụ

Rương Mảnh Bộ Đồ*2

Rương Thiết Thạch*5

Lưu ý:
Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho mỗi hạng mục.
Bảo đảm chỗ trống túi đồ trước khi nhận.
Lưu ý thời gian hoạt động.

 

Sự kiện 6: Phụ Bản Hằng Ngày.

Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Vào Ngày Mai - đại hiệp truyện

Thời gian: từ 00:00 2013/03/21 đến 23:59 2013/03/22
Nội dung: Trong thời gian hoạt động, chư vị anh hùng mỗi ngày hoàn thành đạt số lần nhất định có thể nhận thưởng.

Số lần phụ bản Phần thưởng
Hoàn thành 20 lần phụ bản Rương Mảnh Bộ Đồ*1Rương Thiết Thạch*2
Hoàn thành 35 lần phụ bản Rương Mảnh Bộ Đồ*2Rương Thiết Thạch*5

Lưu ý:
Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho mỗi hạng mục.
Bảo đảm chỗ trống túi đồ trước khi nhận.
Lưu ý thời gian hoạt động.

 

Sự kiện 7: Tiêu Xu Nhận Thưởng.

Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Vào Ngày Mai - đại hiệp truyện

Thời Gian: từ 00:00 2013/03/21 đến 23:59 2013/03/22
Nội dung: Trong thời gian hoạt động, chư vị anh hùng sử dụng Xu đạt đến các mốc hoạt động sẽ nhận được phần thưởng.

Mốc tiêu xu Thưởng
500 Xu Hàn Ngọc*1200 Danh Vọng

Rương Mảnh Bộ Đồ*1

Rương Thiết Thạch*3

1000 Xu Hàn Ngọc*2400 Danh Vọng

Rương Mảnh Bộ Đồ*2

Rương Thiết Thạch*5

2000 Xu Hàn Ngọc*41000 Danh Vọng

Rương Mảnh Bộ Đồ*3

Rương Thiết Thạch*8

5000 Xu Hàn Ngọc*5
1500 Danh Vọng

Rương Mảnh Bộ Đồ*5

Rương Thiết Thạch*1210.000 Xu

Hàn Ngọc*8

2000 Danh Vọng

Rương Mảnh Bộ Đồ*8

Rương Thiết Thạch*16

 

Lưu ý:
Mỗi hạng mục thưởng chỉ có thể nhận 1 lần.
Đảm bảo chỗ trống túi đồ trước khi nhận.
Trong thời gian hoạt động, số xu chư vị anh hùng sử dụng đạt đến các mốc trên liền có thể nhận thưởng.

 

Sự kiện 8: Tiêu Xu Nhận Quà.

Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Vào Ngày Mai - đại hiệp truyện

Thời gian: từ 00:00 2013/03/21 đến 23:59 2013/03/22
Nội dung: Trong thời gian hoạt động, chư vị anh hùng tiến hành nạp xu đạt các mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng.

Xu chuyển Phần thưởng
Nạp 1 lần 500 Xu nhận Dịch Cân Đơn Nhất Phẩm*20150 Danh Vọng
Nạp 1 lần 1000 Xu nhận Dịch Cân Đơn Nhị Phẩm*30300 Danh Vọng
Nạp 1 lần 2000 Xu nhận Dịch Cân Đơn Tam Phẩm*40400 Danh Vọng
Nạp 1 lần 3000 Xu nhận Dịch Cân Đơn Tứ Phẩm*50600 Danh Vọng
Nạp 1 lần 5000 xu nhận Dịch Cân Đơn Ngũ Phẩm*60800 Danh Vọng
Nạp 1 lần 10.000 Xu nhận Túi Hồn Thạch Cam Lv2*1Túi Bảo Thạch 6*1

1200 Danh Vọng

1000 Lĩnh Ngộ

Nạp 1 lần 20.000 Xu nhận Túi Hồn Thạch Cam Lv4*1Túi Bảo Thạch Cấp 6*1

2200 Danh Vọng

2000 Lĩnh Ngộ

Nạp 1 lần 50.000 Xu nhận Túi Hồn Thạch Cam Lv6*1Túi Bảo Thạch Cấp 7*1

4000 Danh Vọng

3800 Lĩnh Ngộ

Lưu ý:
Mỗi nhận vật mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 2 lần cho mỗi hạng mục.
Đảm bảo chỗ trống túi đồ trước khi nhận.
Lưu ý thời gian hoạt động.

Chúc chư vị anh hùng có những giây phút vui vẻ cùng Đại Hiệp Truyện.

Đại hiệp truyệndai hiep truyen

Tin cùng chuyên mục